Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thành Long, huyện Hàm Yên đề nghị:

Trang cấp thiết bị dạy học cho các trường ngay từ đầu năm học để đảm bảo dạy học bộ môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện Trường tiểu học Thành Long còn thiếu 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; Trang cấp cho nhà trường 40 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi) để thay thế số bàn ghế 4 chỗ đã qua nhiều năm sử dụng không đảm bảo quy cách và số bàn ghế 2 chỗ ngồi đã hỏng không khắc phục được.

TRẢ LỜI:

- Về trang cấp 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu kiến kiến nghị của cử tri để rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Về nhu cầu 40 bộ bàn ghế học sinh của nhà trường: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cân đối, bố trí kinh phí mau sắm bàn ghế học sinh, giáo viên cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp thuộc quyền quản lý, trong đó có Trường tiểu học Thành Long.