Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đề nghị:

Nhà nước trang cấp bàn ghế cho học sinh cho các nhà trường trên địa bàn xã Minh Dân để thay thế số bàn ghế cũ đã sử dụng từ lâu, được sửa chữa nhiều lần đến nay sử dụng không đảm bảo.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cân đối, bố trí kinh phí mau sắm bàn ghế học sinh, giáo viên cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, liên cấp thuộc quyền quản lý, trong đó có Trường THCS Minh Dân.