Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khâu Tinh, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm xây dựng 03 trạm thu phát sóng di động tại khu Bản Lãm, Nà Tạng, Tát Kẻ.

TRẢ LỜI:

Hiện nay trên địa bàn xã Khau Tinh, huyện Na Hang. VNPT Tuyên Quang đang có 01 trạm phát sóng di động, tên trạm: Khau-Tinh_TQG đảm bảo vùng phủ sóng di động khu vực trung tâm xã. 
Thôn Bản Lãm, Nà Tạng, Tát Kẻ, xã Khau Tinh, huyện Na Hang hiện không có sóng di động 3G/4G. Bản Lãm cách trạm Khau-Tinh_TQG 2,6km, cách trạm Yen-HoaII_TQG3,5km; thôn Nà Tạng cách trạm Khau-Tinh_TQG3,7 km, thôn Tát kẻ cách trạm Khau-Tinh_TQG6,2 km. Khu vực các thôn kiến nghị có rất nhiều dãy núi đá cao che khuất và cách xa trạm phát sóng.
Kế hoạch phủ sóng VNPT Tuyên Quang đang thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector tại khu vực Bản Lãm xã Khau tinh xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS (trạm KhauTinhII_TQG), dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022.
Tại 2 thôn Nà Tạng, Tát Kẻ trong năm 2022, VNPT Tuyên Quang không bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trạm phát sóng. 
Các thôn: Bản Lãm, Nà Tạng, Tát Kẻ của xã Khau Tinh có dân cư thưa, khu vực đang triển khai điện lưới. Sau khi có điện Viettel Tuyên Quang xin chủ trương đầu tư trạm phát sóng theo yêu cầu của Nhân dân.