Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đề nghị:

Đề nghị xem xét chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (trường liên cấp). Hiện nay cùng chức vụ Phó Hiệu trưởng nhưng phụ cấp chức vụ khác nhau.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập, quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó hiệu trưởng trường tiểu học riêng, trường trung học cơ sở riêng (Phó hiệu trưởng trường THCS hạng I hưởng hệ số phụ cấp 0,45; Phó hiệu trưởng trường tiểu học hạng I hưởng hệ số phụ cấp 0,40), không có quy định về hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho Phó hiệu trưởng các trường liên cấp. 
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn, quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Phó hiệu trưởng các trường liên cấp phù hợp với thực tế.