Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đề nghị:

Bổ sung thêm giáo viên cho Trường tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Cốc vì hiện nay nhà trường thiếu 3 giáo viên (Công nghệ, tổng phụ trách chuyên trách, Tiếng Anh); cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học thiếu, không đáp ứng nhu cầu dạy và học (bàn ghế cũ không đúng quy cách, thiếu phòng học máy tính...).

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên rà soát hiện trạng giáo viên hiện có của đơn vị để xem xét giải quyết theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tế. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thì Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Cốc không thiếu giáo viên tiếng Anh do được bố trí 03 giáo viên Tiếng Anh: 01 giáo viên cấp tiểu học, 02 giáo viên cấp THCS; việc đề nghị bổ sung giáo viên công nghệ và tổng phụ trách chuyên trách chưa thể thực hiện được do Trung ương chưa được giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu, sau khi được cấp có thẩm quyền bổ sung huyện sẽ cân đối, bố trí cho phù hợp.
Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 1405/UBND-VX ngày 28/6/2022 chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết cho năm học 2022 - 2023. Theo đó, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai rà soát đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và có Báo cáo số 109/CV-PGDĐT ngày 25/7/2022, kết quả rà soát cơ sở vật chất trường học, đảm bảo các điều kiện cần thiết năm học 2022-2023. Căn cứ kết quả rà soát, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường học, trong đó có trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bằng Cốc theo quy định.