Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đề nghị:

Đầu tư xây dựng bia tưởng niệm liệt sỹ tại xã Minh Dân để phục vụ nhân dân đến thăm, viếng và các ngày lễ, tết

TRẢ LỜI:

Việc đề nghị đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ của xã Minh Dân là chính đáng. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của địa phương hạn chế nên chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét cân đối nguồn kinh phí, xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn đảm bảo theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.