Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đề nghị:

Ngành giáo dục thông tin cho Nhân dân biết về bộ sách giáo khoa áp dụng cho từng cấp học trên địa bàn tỉnh. Cử tri phản ánh mỗi bộ sách giáo khoa chỉ sử dụng cho 01 năm học nên vừa lãng phí và gây khó khăn về kinh tế cho các gia đình, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

TRẢ LỜI:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 531/SGDĐT-GDPT ngày 10/5/2021 về việc thông báo danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thông báo danh mục sách giáo khoa đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố Danh mục các SGK được phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang Fanpage của Sở Giáo dục và Đào tạo; các nhà trường đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ), các cơ sở giáo dục có liên quan (trường MN, TH, THCS) để giới thiệu, tuyên truyền về các sách giáo khoa đã được tỉnh phê duyệt thông qua các buổi họp phụ huynh; dán danh mục sách giáo khoa ở bảng tin nhà trường, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản,…
Ngày 16/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 750/SGDĐT-GDPT về việc hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định.