Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư lắp đặt trạm phát sóng viễn thông tại tại thôn Đồng Rôm, xã Lực Hành hiện nay chưa có sóng điện thoại để người dân được sử dụng, đáp ứng nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin trong đời sống.

TRẢ LỜI:

Hiện trạng hiện nay trên địa bàn xã Lực Hành, huyện Yên Sơn VNPT đang có 01 trạm phát sóng di động, tên trạm Luc-HanhII_TQG đảm bảo vùng phủ sóng di động khu vực trung tâm xã. Thôn Đồng Rôm, xã Lực Hành hiện nay chưa có sóng 3G/4G. Vị trí thôn cách trạm Luc-HanhII_TQG 3,6 km, cách trạm Quy-Quan_TQG 2,5 km. Khu vực thôn kiến nghị có rất nhiều dãy núi, đồi cao che khuất và cách xa trạm phát sóng. 
Kế hoạch phủ sóng VNPT Tuyên Quang đang thực hiện kế hoạch xây dựng CSHT trạm remote sector tại Thôn Đồng Rôm, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2022. Viettel Tuyên Quang đang xin chủ trương triển khai trạm phát sóng. Dự kiến triển khai trong năm 2023.