Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp Bệnh viên đa khoa Kim Xuyên; đào tạo đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

a) Đối với việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên: Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2023, từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đã được cấp vốn là 5,0 tỷ đồng tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay dự án đang được chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm phê duyệt để triển khai theo quy định.
b) Đối với việc đào tạo đội ngũ, y, bác sỹ của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân của Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên.
Để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2021-2025 cho 14 người và Sở Y tế phê duyệt đào tạo đại học, cao đẳng và các lớp bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 cho 07 người của Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, đến nay Sở Y tế đã cử 02 viên chức đi đào tạo sau đại học; 02 người đi học cao đẳng; 01 người đi bồi dưỡng chuyên ngành y học cổ truyền để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.