Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xây dựng trạm biến áp tại thôn Cốc Phường, xã Yên Thuận vì hiện nay điện rất yếu người dân đang dùng nhờ điện được kéo từ các thôn khác về dùng; Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị đầu tư đường dây điện 0,4KV kéo dọc đường trục chính của thôn Bơi đi các thôn khác trong xã.

TRẢ LỜI:

Sở Công Thương đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, dự án được chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, Khu dân cư Thôn Đẻm, Thôn Bá, Cầu Treo; Khu dân cư Thôn Bơi, Nà Khà; Khu dân cư Thôn Đẻm 2, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án được đầu tư xây dựng 1,688 km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp và 9,926 km đường dây hạ thế cấp điện cho nhu cầu sử dụng điện của nhân dân với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng (công trình đã hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư. Tuy nhiên chưa được Trung ương cấp vốn để tổ chức thực hiện). Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ tổ chức thực hiện.