Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị:

Nâng cấp tuyến đường từ Thủy điện Sông Lô 6 đi về thôn Bơi, xã Yên Thuận. Trước khi đầu tư nhà máy Thủy điện Sông Lô 6, nhà đầu tư có cam kết sau khi hoàn thành dự án sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường, tuy nhiên đến nay nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng đường chưa được đầu tư nâng cấp. Hiện nay đường đã xuống cấp dẫn đến việc đi lại rất khó khăn cho người dân.

TRẢ LỜI:

Để đáp ứng nhu cầu tham gia giao thông của nhân dân thuận tiện, an toàn và thực hiện xây dựng đúng theo quy mô của Dự án, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang thi công tuyến đường từ Vai trái đập Thủy điện sông Lô 6 đến đường tỉnh ĐT.189, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi từ Công ty.
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và cơ quan liên quan xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời kịp thời báo cáo đề xuất nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.