Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đề nghị:

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 189 đi qua địa bàn xã Minh Dân hiện nay đã bị xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường tỉnh ĐT.189 qua địa phận xã Minh Dân đoạn từ Km26+00 – Km31+500, dài 5,5Km; đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường rộng Bmặt =3,5m; nền đường rộng Bnền=6,5m; kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa. được đầu tư từ lâu, hiện nay đã xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng mặt đường, đồng thời kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên ở mức thấp (chỉ ở mức hỗ trợ) và nhiều loại hình vận tải tham gia giao thông trên tuyến nên các hư hỏng ngày càng nặng thêm. Tại Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 được HĐND tỉnh thông qua, Dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.189 từ Km0+00 - Km57+00 (xã Bình Xa - thôn Lục Khang, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên) có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra đơn vị quản lý tuyến đường tăng cường công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư xây dựng công trình.