Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị:

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh việc di dời Điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi đến khu vực đã được quy hoạch.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 17, nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2027 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Khi cần thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt, phải trình (Trong đó có điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi và toàn bộ các điểm Bưu điện văn hóa xã, hệ thống bưu cục do Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đang quản lý trên địa bàn Tỉnh) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt.
Đối với điểm quy hoạch xây dựng Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 2852/UBND-TNMT ngày 11/8/2021 (địa điểm quy hoạch tại thôn Coóc xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn; quy mô diện tích khoảng 200m2). Tuy nhiên đến nay, cơ quan chủ quản của Bưu điện tỉnh là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa có ý kiến trả lời vì vậy Bưu điện tỉnh Tuyên Quang chưa thể thực hiện việc di dời điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi như đề nghị của cử tri.
Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.