Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư kè bờ sông để chống sạt lở tại địa điểm Khu di tích Chiến thắng Khe Lau trên địa bàn thị trấn Yên Sơn.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra hiện trạng tại khu vực Bia ghi dấu sự kiện của Khu di tích Chiến thắng Khe Lau nằm cạnh bờ sông Lô thời gian gần đây xảy ra sạt lở nghiêm trọng với tổng dài khoảng hơn 90m, trong đó vị trí sạt lở nguy hiểm nhất sát mép đường bê tông đi vào khu di tích kết hợp đường đi vào khu sản xuất của người dân và cách chân Bia ghi dấu sự kiện của di tích khoảng 3,0m có chiều dài dài khoảng 10m. Hiện nay vị trí này đã được người dân đóng cọc tre để gia cố tạm thời nhằm bảo vệ đường đi và hạn chế việc sạt lở. Vì vậy việc đề nghị theo ý kiến cử tri nêu trên là rất cần thiết.
Mặt khác, dự án “Đầu tư, cải tạo chống xuống cấp Di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng khe Lau, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn” đã bố trí trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. 
Hiện nay, UBND huyện Yên Sơn đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.