Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị:

Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 KV trên địa bàn thị trấn để đảm bảo an toàn và nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

TRẢ LỜI:

Đường dây băng của người dân từ công tơ cấp điện của ngành điện về các hộ dân có khoảng cách từ 80m đến 130m, phần lớn các đường dây băng sau một thời gian sử dụng đã xuống cấp hư hỏng chưa được dân người dân sửa chữa và thay thế kịp thời là nguyên nhân dẫn đến chất lượng điện áp thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện trong dân. Đây là tài sản của người dân, người dân có trách nhiệm sửa chữa khi hư hỏng theo đúng quy định tại Điểm i,  khoản 2, Điều 46 Luật Điện lực. Đúng hợp đồng sử dụng điện người dân ký với Điện lực Yên Sơn. Khuyến nghị người dân kịp thời sửa chữa thay thế đường dây băng của gia đình mình để đảm bảo chất lượng điện cũng như an toàn điện trong dân. Khi cần người dân có thể gọi điện đến Điện lực Yên Sơn để được tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật và các biện pháp an toàn khi sửa chữa, thay thế đường dây băng của các hộ gia đình.