Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Sớm triển khai thi công tuyến đường từ thôn Nậm Bún - Phai Xeng - thôn Cuôn xã Hà Lang.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ thôn Nậm Bún - Phai Xeng - thôn Cuôn, xã Hà Lang thuộc công trình Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/6/2022, công trình có tổng chiều dài 3,8km, mặt đường BTXM, tiêu chuẩn theo quy mô đường giao thông nông thôn cấp B (TCVN 10380:2014), nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA và vốn đối ứng của tỉnh Tuyên Quang do Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài làm Chủ đầu tư. Hiện nay công trình đã thực hiện xong công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp, đang thương thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng, dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong tháng 9/2022.