Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra và khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Vũ Đức Thanh, xóm 7, xã Tràng Đà, gia đình ông đã nộp hồ sơ lên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang từ tháng 6 năm 2023, đến nay gia đình chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Hồ sơ của ông Vũ Đức Thanh, xóm 7, xã Tràng Đà được chuyển đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang vào ngày 13/6/2023, tuy nhiên các thành phần trong hồ sơ chưa được kê khai đầy đủ. Sau khi được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện, ngày 27/12/2023, hộ gia đình ông Vũ Đức Thanh nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi thẩm định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang đã chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đến Chi cục thuế khu vực thành phố - Yên Sơn. Ngày 22/3/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và hoàn thành trả kết quả cho ông Vũ Đức Thanh vào ngày 28/3/2024.