Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tập thể đường rượu phường Nông Tiến

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Qua rà soát, khu tập thể Công ty cổ phần Giấy, tập thể Công ty Đường, Rượu (cũ), thuộc tổ 2, phường Nông Tiến đã được Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến tổ chức kê khai, lập hồ sơ đối với 40 trường hợp, quá trình giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đến nay có 05 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất; các trường hợp còn lại chưa thực hiện cấp do người sử dụng đất chưa nhất trí nộp tiền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với các hộ để phân tích, giải thích, tuy nhiên các hộ không nhất trí và không kê khai tờ khai tiền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

   Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân thực hiện theo các quy định của pháp luật trước khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.