Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét mở tuyến đường gom 2 bên đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại khu vực Tổ 7, Tổ 8 (phường Đội Cấn) để thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của Nhân dân.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, trao đổi, thống nhất với các đơn vị liên quan phương án giải quyết, đảm bảo cho người dân đi lại canh tác được thuận tiện.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các nội dung theo biên bản làm việc đã xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2024.