Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị dịch vụ Nông Tiến (giáp trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến).

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Dự án xây dựng Khu du lịch - dịch vụ Hồ Nông Tiến tại phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang (giáp trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến) được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng ACC - Hà Nội tại Văn bản số 1453/UBND-TNMT ngày 28/6/2006; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 23/4/2007 (điều chỉnh quy hoạch lần 1 tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 và điều chỉnh quy hoạch lần 2 tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 24/3/2014).  

Thực hiện chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng ACC - Hà Nội đã lập thủ tục xin thuê đất thực hiện dự án và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 và Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 11/01/2017. Quá trình thực hiện dự án, Công ty đã lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 14/6/2019; điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số số 113/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 và điều chỉnh thuê đất tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 23/7/2020. Tuy nhiên, ngày 01/12/2022 Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng ACC Hà Nội có Văn bản số 20 CV/CT đề nghị chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến. Ngày 7/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 09/TB-SKH về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu du lịch - dịch vụ hồ Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, khu đất trên được quy hoạch là đất dịch vụ thương mại.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, sớm đưa diện tích đất trên vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cảnh quan của phường Nông Tiến.