Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu việc quy hoạch nhà máy bột đá của công ty Hoàng Sơn, khi công ty đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm về khói bụi, tiếng ồn… nên Nhân dân không nhất trí với chủ trương quy hoạch nhà máy tại khu vực này

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Đồ án quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Nhà máy công nghiệp chế biến bột đá, bột barit siêu mịn Tuyên Quang của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn được lập căn cứ theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trong quá trình lập quy hoạch đơn vị tổ chức lập quy hoạch đã thực hiện tuân thủ theo Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và các quy định có liên quan, thực hiện xin ý kiến Nhân dân về đồ án quy hoạch, xin ý kiến thống nhất Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan. Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục xin cấp phép môi trường cho dự án, sau khi được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép môi trường đảm bảo theo quy định, dự án phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định mới được hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy việc quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Nhà máy công nghiệp chế biến bột đá, bột barit siêu mịn Tuyên Quang của Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Sơn là phù hợp với chủ trương của tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc sản xuất của công ty phải chấp hành các quy định về môi trường theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.