Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cử tri phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Kiểm tra, rà soát khu tập thể xây dựng Đội 4, Tổ 11 phường Tân Hà hiện đã xuống cấp, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường chưa được sửa chữa. Cử tri đã có ý kiến rất nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cư tri từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ nguồn gốc đất của các trường hợp đang sử dụng đất tại khu tập thể đội 4, tổ 11, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, sau khi đối chiếu xác định có 09 trường hợp có thông tin chênh lệch về thời điểm đăng ký thường trú so với thời điểm sử dụng nhà tập thể theo đơn kê khai và kết quả họp xét; 04 trường hợp hiện nay không cư trú tại địa phương. Hiện nay Ủy ban nhân dân phường Tân Hà đang thực hiện thu thập hồ sơ, tổ chức họp xét lại đối với các trường hợp chưa thống nhất về thời điểm đăng ký thường trú theo kết quả kiểm tra của Công an phường Tân Hà.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, xác minh, làm rõ nguồn gốc đất và xây dựng phương án giao đất cho các trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2024.