Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân đang quản lý, sử dụng diện tích đất tại tổ dân phố 7 (khu Rạp Tháng 8 cũ giáp đường 17/8) sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng có hiệu quả để không ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, lãng phí đất đai và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự của tổ dân phố 7 và các tổ lân cận

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích được cho thuê đất theo quy định của pháp luật.