Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Tuyên Quang, huyện Địa phương; Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Yêu cầu đơn vị thi công xây dựng cầu Cốc Mị, thôn Bản Lằn hoàn trả lại đoạn đường hai bên đầu cầu với tổng chiều dài 72m do đơn vị thi công cầu đã lấp đất làm hỏng đường để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa của người dân vì đoạn đường trên đã được Nhân dân đóng góp bê tông hóa trước đây, hiện nay Nhân dân trong thôn chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo không có nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện bê tông hóa lại đoạn đường nêu trên

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện hoàn trả 72m đường bê tông hai đầu đường cầu Cốc Mị, thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú theo đúng hồ sơ được duyệt để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa của người dân.