Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét tháo tôn hộ lan tại một số vị trí để mở đường xuống ruộng trên tuyến đường Hồ Chí Minh (do Khu Quản lý đường bộ 1 - Cục Đường bộ Việt Nam quản lý) tại thôn Thúc Thủy, hiện nay Nhân dân không có đường xuống để sản xuất

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, qua kiểm tra hiện trường tại vị trí cử tri kiến nghị tháo dỡ hộ lan tôn sóng để mở đường xuống ruộng trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực Km272+295 - Km272+500 (P) thuộc địa phận thôn Thúc Thuỷ, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Nhận thấy tại khu vực này là taluy âm sâu (>4m) do vậy việc tháo dỡ tôn sóng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.