Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương thực hiện hỗ trợ tiền xây dựng nhà văn hóa cho Tổ dân phố 16 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về thông qua Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Theo đó Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện xây dựng Nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2022, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã xây dựng mới hoàn thiện 06 nhà văn hoá thôn, xóm, tổ dân phố (Tổ 13, tổ 15, tổ 19, phường An Tường; tổ 9, phường Tân Quang; tổ 1, tổ 16, phường Tân Hà). Đến nay, Các nhà văn hoá tổ dân phố xây dựng chưa được hỗ trợ kinh phí do xây dựng xong không đảm bảo với quy hoạch đã được duyệt và mẫu thiết kế của tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có quyết định phê duyệt thu hồi kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện.