Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xử lý việc Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang và Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nổ mìn khai thác đá vật liệu xây dựng gây dư chấn mạnh, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số hộ dân gần mỏ đá và gây ô nhiễm môi trường

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang và Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang, tại thời điểm kiểm tra xác định các đơn vị khai thác đá vật liệu xây dựng đúng thiết kế mỏ được phê duyệt, hồ sơ an toàn và khoan nổ mìn đảm bảo theo quy định, đồng thời khắc phục những vi phạm về bảo vệ môi trường đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy, 02 Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở theo quy định. Trong quá trình khai thác, cả 02 Công ty đã thực hiện theo thiết kế, các vấn đề vệ sinh công nghiệp, các biện pháp xử lý môi trường công nghiệp cơ bản đảm bảo (có xe tưới nước trong khu vực mỏ và trên đường ra vào khu vực mỏ để hạn chế bụi, có hệ thống thoát nước mỏ). Kết quả đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn cho thấy ảnh hưởng của chấn động và sóng xung kích trong không khí đối với con người và công trình đảm bảo theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.