Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản thu hồi đất thôn 5 (khu vực trạm Trâu) nhưng chưa thực hiện việc bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, hiện nay còn 22 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày 11/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích đất có nguồn gốc do Công ty cổ phần giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang quản lý tại thôn Hợp Hòa 1 (nay là thôn 5), xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang (Đợt 1) với diện tích thu hồi là 15.202,2 m2,; tài sản trên diện tích đất trả lại địa phương là nhà ở, cây cối hoa mầu trên đất của các hộ gia đình, cá nhân, các công trình công cộng của địa phương nên không phải bồi thường về tài sản khi thu hồi đất của Công ty. Đồng thời giao diện tích 15.202,2 m2 đất thu hồi nêu trên cho Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao diện tích đất thu hồi tại thực địa; giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý và khẩn trương lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2023.