Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn sớm có kế hoạch di chuyển Trại Gà tại tổ 5 + 6, hiện nay gây ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Trại sản xuất gia súc, gia cầm tại tổ 5, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang do Công ty cổ phần giống vật tư Nông Lâm nghiệp Tuyên Quang quản lý, sản xuất giống gia súc, gia cầm. Vị trí Trại sản xuất gia súc, gia cầm nằm xen kẹp, tiếp giáp với khu dân cư nên các biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở chỉ hạn chế được ô nhiễm môi trường cục bộ tại từng thời điểm nhất định. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kiểm tra, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về bố trí địa điểm, phương án bảo vệ môi trường để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân.