Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Năm 1994 Xí nghiệp Chè Sông Lô (nay là Công ty Cổ phần chè Sông Lô) đã thu tiền cắm đất ở cho cán bộ, công nhân dân của xí nghiệp tại khu vực ngã tư km 11 (nay là đường rẽ cầu An Hòa) có danh sách và phiếu thu tiền của từng người là 2 triệu đồng/1 suất, có 39 hộ đã nộp tiền thì đã có 14 suất đã được cắm, còn lại 25 hộ đến nay 28 năm đã có ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Ý kiến cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại báo cáo số 143/BC-UBND ngày 18/11/2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương làm việc với Công ty cổ phần Chè Sông Lô để làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghiên cứu, đề xuất giải quyết đề nghị của cử tri sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành việc xác minh kiến nghị của cử tri theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên.