Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp có thẩm quyền khẩn trương kiểm tra, rà soát, trả lời cho cử tri về diện tích đất vườn đồi của nhân dân Tổ dân phố 15 sử dụng trước đây là tự khai phá, song Công ty cổ phần chè Sông Lô lại nói các diện tích đó là do Công ty cổ phần chè Sông Lô thuê của tỉnh.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần chè Sông Lô, hiện nay trên địa bàn tổ 15, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang có khoảng 33 hộ dân đang sử dụng 36 thửa đất với diện tích khoảng 30 ha thuộc diện tích đất của Công ty cổ phần chè Sông Lô được Ủy ban nhân dân tỉnh cho tại Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 02/10/2013. Diện tích này trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên đã giao cho Nông trường Sông Lô (nay là Công ty cô phần chè Sông Lô) sử dụng tại Quyết định số 503/UB-QĐ ngày 10/10/1988. Để giải quyết kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty cổ phần chè Sông Lô rà soát, làm việc với từng hộ dân, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.