Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp có thẩm quyền khẩn trương xem xét chuyển 29,33 ha đất của 24 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại Tổ 15, phường Đội Cấn nhưng do UBND xã Nhữ Khê quản lý về UBND phường Đội Cấn quản lý để đảm bảo an ninh trật tự và thuận tiện cho nhân dân giao dịch các vấn đề liên quan đến đất đai.

TRẢ LỜI:

Ý kiến cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại báo cáo số 19/BCUBND ngày 18/02/2022 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Hiện nay dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 và Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ đang hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện ngay các thủ tục về điều chỉnh địa giới và chỉnh lý giấy chứng nhận cho nhân dân ngay sau khi dự án được duyệt