Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hiện nay tổ dân phố 2 có 94 hộ dân k{ hợp đồng nhận giao khoán (theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ) với Công ty Cổ phần chè Sông Lô để trồng cây ngắn ngày, nhưng nhiều năm trồng cây ngô năng suất không cao và không được Công ty bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng. Những năm gần đây người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng (chủ yếu là cây Chanh tứ thì) cho năng suất cao và những hộ dân giàu lên nhanh chóng, nâng cao cao đời sống cho nhân dân. Song vì đất nhận khoán của Công ty chè là không được trồng cây dài ngày nên Tổng Giám đốc Công ty chè đã kiện một số hộ dân lên tòa án, hiện nay người dân rất hoang mang. Đề nghị các cấp xem xét tạo điều kiện cho Nhân dân được canh tác sản xuất.

TRẢ LỜI:

- Vào thời điểm tháng 02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có tiếp nhận đơn đề nghị viết ngày 24/12/2021 của các ông Khổng Văn Nam, Đặng Văn Viên, Phạm Văn Đại, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Công Chính (đại diện cho các hộ nhận khoán đất với Công ty cổ phần chè Sông Lô tại Đội 4), cùng trú tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, đơn do UBND tỉnh chuyển đến theo Văn bản số 478/UBND-TCD ngày 18/02/2022. Để xử l{, giải quyết nội dung đề nghị của công dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, UBND phường Đội Cấn làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ các nội dung theo đề nghị của các công dân cùng trú tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang. Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan và kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn đề nghị của công dân, ngày 08/6/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1065/SNN-TTr trả lời đơn đề nghị của công dân; trong đó đề nghị các hộ nhận khoán sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch diện tích đất được Công ty cổ phần chè Sông Lô giao khoán để trồng cây hàng năm theo các hợp đồng đã k{ kết.

- Ngày 23/8/2022, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang đã tiến hành giám sát việc giải quyết { kiến kiến nghị của cử tri sau kz họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, trong đó có nội dung giám sát { kiến của cử tri như đã nêu ở trên. Qua giám sát, đã đề nghị các gia đình: Ông Vũ Đức Cầu, Ông Khổng Văn Nam và các ông, bà có liên quan nghiêm túc thực hiện các bản án của toà án; đồng thời, kiến nghị Công ty cổ phần chè Sông Lô tạo điều kiện cho các hộ dân đang trồng cây chanh trên đất thuê khoán của công ty được kéo dài thời gian đến hết 31/12/2023. Thời gian vừa qua, Công ty đã tổ chức đối thoại với các hộ nhận khoán đất trồng hàng năm trú tại trú tổ 2, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, để cùng nhau thống nhất biện pháp giải quyết việc cây Chanh (cây trồng lâu năm) trồng trên đất quy hoạch trồng cây ngắn ngày. Theo đó, Công ty yêu cầu các hộ nhận khoán hiện đang trồng cây chanh tự tổ chức thu hoạch, di chuyển, nhổ bỏ cây chanh trồng trên đất đất quy hoạch trồng cây ngắn ngày xong trước ngày 31/12/2023, trả lại nguyên trạng đất để trồng cây ngắn ngày. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các hộ nhận khoán thuộc tổ dân phố 2, phường Đội Cấn thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng đã k{ kết với Công ty cổ phần chè Sông Lô.