Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương làm thủ tục đổi tên đệm trong giấy chứng nhận thương binh cho ông Lương Long Trọng, tổ 6, phường Ỷ La đã nộp hồ sơ lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đổi từ 2018 đến nay chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Ngày 18/8/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 1295/SLĐTBXH-NCC trả lời cử tri: Nội dung đề nghị sửa đổi thông tin tên đệm  trong hồ sơ thương binh từ Lương Văn Trọng sang Lương Long Trọng đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết tại Quyết định số 01/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/8/2022, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.