Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, giải quyết việc xây dựng khu liên hiệp thể thao tỉnh, đã được quy hoạch từ lâu nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng.

TRẢ LỜI:

Ngày 06/10/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 396/QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang với tổng diện tích 29,78 ha, trong đó: Diện tích xây dựng Khu liên hợp thể thao là 24,231 ha; diện tích xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật là 3,747 ha; diện tích xây dựng khu tái định cư là 1,802 ha.2 Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa Khu liên hợp thể thao tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Năm 2022, đã được bố trí vốn là 450 triệu đồng, để chuẩn bị xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà làm việc, khu nội trú cho vận động viên và chủ trương xây dựng hạng mục công trình đường giao thông và san nền mặt bằng sân vận động thuộc Khu Liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang để từng bước triển khai các hạng mục trong Khu liên hợp thể thao phục vụ nhu cầu luyện tập của Nhân dân.