Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đấn dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ tổ chức tiêm ngay sau khi được Bộ y tế phân bổ vắc xin, dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022.