Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Kim Phú (TP), thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét thực hiện theo Quyết định số 30/UBND-QĐ ngày 12/01/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và chuyển giao đất đai khu dân cư giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang với Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Theo quyết định diện tích đất là 14,36ha nhưng hiện nay mới ban giao đất khu dân cư và đất nông nghiệp là 7,3ha, số diện tích đất còn lại là 7.06 ha chưa được bàn giao (Các hộ gia đình đã sinh sống ổn định trên diện tích này từ năm 1965 đến nay).

TRẢ LỜI:

Ngày 12/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, trưởng Thôn 21 xã, Kim Phú kiểm tra thực địa khu đất. Kết quả xác định diện tích 7,06 ha theo đề nghị của cử tri nằm trong ranh giới vị trí đóng quân của Trường Quân sự tỉnh tại Quyết định số 1521/QĐ-TM ngày 11/8/2011 của Bộ Tổng tham mưu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 (Giấy chứng nhận số BA 795940 ký ngày 12/7/2012). Hiện trạng có 08 hộ đang sử dụng đất có nhà ở, các công trình phục vụ đời sống, sản xuất nông nghiệp và một phần diện tích (khoảng 1 ha) đang có mộ chôn cất.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản (Văn bản số 252/BC-STNMT ngày 13/3/2017; Văn bản số 21/BC-STNMT ngày 22/02/2018, Văn bản số 313/STNMT-VPĐK ngày 19/3/2018) đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, báo cáo cơ quan quốc phòng có thẩm quyền về phương án sử dụng đất đối với diện tích đề nghị nêu trên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã báo cáo Bộ Tham mưu Quân khu 2 về việc xử lý đối với diện tích cử tri đề nghị. Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.