Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Điều chỉnh việc quy định về cấp giấy phép xây dựng nhà ở của các hộ dân khu vực phố cổ sao cho hợp lý hơn để phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo diện tích sử dụng cho các hộ dân khi xây nhà.

TRẢ LỜI:

Việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật: Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng; các quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng; quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp giấy phép xây dựng; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000), quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Tân Quang (quy hoạch phân khu); trong đó, một số tuyến đường điều chỉnh chỉ giới xây dựng, trên cơ sở hiện trạng thực tế của các khu dân cư hiện hữu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và mỹ quan khu phố cổ. Tuy nhiên, một số tuyến giữ theo quy hoạch cũ nhằm mục đích bố trí quỹ đất xây dựng vỉa hè, hành lang giao thông hai bên đường để thực hiện xây dựng hệ thống thoát nước, trồng cây xanh và ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, thông tin liên lạc).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện kiểm tra, rà soát các khu vực cụ thể trên cơ sở các quy định của pháp luật để giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đảm bảo đúng quy định.