Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh việc giải quyết về thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho 25 hộ dân tại Khu đất Trại Trâu thuộc xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang do công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp trước đây quản lý.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng, Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang rà soát lập bản đồ thu hồi đất đối với diện tích đất có nguồn gốc do Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang trước đây quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất. Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2021.

Sau khi có Quyết định thu hồi đất, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý và lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật.