Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Điện lực thành phố kiểm tra lắp hệ thống cột điện trên đoạn đường Quốc lộ 37 cũ cho các hộ gia đình tổ 13 (nay là tổ 7) để thuận tiện, an toàn cho việc sử dụng điện. Hiện nay, mỗi hộ có một đường dây riêng kéo từ đường Bình Thuận qua các hộ dân phường An Tường vào từng nhà không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực thành phố Tuyên Quang phối hợp với đại diện các hộ dân tổ 7, phường Hưng Thành trên đoạn đường Quốc lộ 37 cũ để khảo sát, thỏa thuận vị trí xây dựng cột điện và lập phương án thiết kế kỹ thuật trình Công ty Điện lực Tuyên Quang phê duyệt. Dự kiến thực hiện trong quý III năm 2021.