Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp cống thoát nước đã bị hư hỏng nhằm đảm bảo thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư và vệ sinh môi trường (đoạn tuyến cống thoát nước phía sau hộ gia đình từ nhà bà Hiển đến nhà ông Yên tổ 10, thuộc khu tái định cư Ngọc Kim, phường Hưng Thành có chiều dài 50m, do địa hình trũng thấp nước mưa ứ đọng lâu ngày gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình cống thoát nước. Hiện nay đã bị lún sụt, trượt xuống phần ao khu dân cư).

TRẢ LỜI:

Công trình nêu trên không nằm trong danh mục đầu tư công của thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang rà soát, đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thành phố để thực hiện trong những năm tới.