Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ dân tổ dân phố 2 (tổ 22 cũ) phường Hưng Thành khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng Công trình kè bảo vệ bờ Sông Lô đoạn CD (từ cọc CD16 đến cọc CDHL); đoạn AB (từ cọc H1+43,52 đến H32A); đoạn CD phía bờ phải và đoạn bãi Tình Húc (giai đoạn 3) tại phường Hưng Thành (đoạn từ cọc CDK8+19 đến cọc CD38+17,2) được triển khai thực hiện từ năm 2007, năm 2016 công trình đã đưa vào sử dụng.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

Ngày 21/5/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND và Quyết định số 289/QĐ-UBND về việc thu hồi đất xây dựng công trình và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng Công trình Kè bảo vệ bờ Sông Lô đoạn CD (từ cọc CD16 đến cọc CDHL) thuộc công trình Kè bảo vệ bờ sông Lô đoạn AB (từ cọc H1+43,52 đến H32A), đoạn CD phía bờ phải và đoạn bãi Tình Húc (giai đoạn 3) tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (đoạn từ cọc CDK8+19 đến cọc CD38+17,2).

Thực hiện Văn bản số 1093/TNMT-CCĐĐ ngày 01/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng kè sông Lô (đoạn qua thành phố Tuyên Quang). Ngày 19/6/2017, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành đã tiến hành họp xét lấy ý kiến khu dân cư và họp xét nguồn gốc sử dụng đất cho 28 hộ.

Trong các nội dung họp xét nguồn gốc sử dụng đất của 28 hộ đều nêu rõ nguồn gốc sử dụng đất: “Do gia đình khai phá thêm phần đất dưới rệ sông sau khi nhận giao khoán đất của Hợp tác xã năm 1999, hàng năm do lũ lụt nên phần đất dưới rệ sông sử dụng không ổn định, đến năm 2007 khi Nhà nước xây dựng đập thuỷ điện Na Hang, mực nước sông Lô ổn định, các hộ gia đình tận dụng để canh tác trồng cây hàng năm nhưng không liên tục từ đó đến nay”.

Căn cứ nguồn gốc sử dụng đất của 28 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 22 phường Hưng Thành đã được Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành họp xét xác định các hộ gia đình, cá nhân không sử dụng đất liên tục. Qua kiểm tra diện tích các hộ đề nghị bồi thường, hỗ trợ không nằm trong diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không đăng ký trong sổ mục kê và thể hiện trên bản đồ địa chính năm 1997 của phường Hưng Thành. Vì vậy, đề nghị xem xét việc bồi thường đất của các hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm thu hồi đất xây dựng công trình là không có cơ sở để xem xét giải quyết.