Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét cấp đất tái định cư làm đường dẫn cầu Tình Húc cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương, tổ 9.

TRẢ LỜI:

Bà Nguyễn Thị Kim Phương có đất nằm trong phạm vi thu hồi đất xây dựng công trình cầu Tình Húc vượt Sông Lô, thành phố Tuyên Quang (Đoạn tuyến nối trực tiếp cầu Tình Húc với Quốc lộ 37). Bà Nguyễn Thị Kim Phương bị thu hồi 50m2 đất (trong đó đất ở 21,1m2; đất trồng cây lâu năm 28,9m2). Diện tích đất còn lại sau thu hồi là 48,9m2. Ngày 20/01/2020 hộ bà Nguyễn Thị Kim Phương đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 534/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Tuy nhiên đến tháng 9/2020 gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương rào lại phần diện tích đã thu hồi, ngăn cản không cho thi công với lý do đề nghị thu hồi hết phần diện tích đất ở còn lại 48,9m2 và giao 01 lô đất tái định cư.

Ngày 08/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương thông báo về tổ chức họp nhân dân để xin ý kiến thống nhất đề nghị không thực hiện cải tạo nút giao theo ý kiến của Phòng Quản lý đô thị thành phố, đề xuất cấp phép xây dựng trên phần diện tích đất còn lại sau thu hồi theo quy định. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương đã nhất trí giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công.