Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Quan tâm chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Hưng Thành, xem xét diện tích đất bị ngập úng khó khăn trong sản xuất đối với các hộ dân do cống thoát nước công trình Quốc lộ 37.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị quan tâm chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn phường Hưng Thành: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang căn cứ kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xây dựng tập trung hướng dẫn các hộ dân sử dụng đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất kê khai, lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.

* Về đề nghị xem xét diện tích đất bị ngập úng khó khăn trong sản xuất đối với các hộ dân do cống thoát nước công trình Quốc lộ 37: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang rà soát hiện trạng và đề xuất diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định làm căn cứ để xem xét, quyết định.