Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Giao đất trồng cây lâu năm cho hộ bà Phạm Thị Chung (phần diện tích đường dân sinh cũ gia đình đã đổi đất cho nhà nước theo biên bản làm việc ngày 17/6/2004 giữa UBND thị xã, UBND xã Hưng Thành, xóm 13 và hộ bà Chung).

TRẢ LỜI:

Theo cáo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Căn cứ bản đồ quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 và bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1:2000 của phường Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 06/5/2009, phần diện tích đường dân sinh cũ gia đình bà Phạm Thị Chung tổ 13 (nay là tổ 7) phường Hưng Thành đề nghị Nhà nước giao đất nằm trong hành lang đường điện. Ngày 12/11/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành, tổ dân phố và các hộ giáp ranh tiến hành đo đạc hiện trạng sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Chung để xác định diện tích, vị trí con đường đi cũ làm cơ sở xem xét giải quyết. Sau khi đo đạc đã chồng ghép kết quả đo đạc với bản đồ địa chính và thửa đất bà Phạm Thị Chung đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần diện tích đường đi chung bà Phạm Thị Chung đang đề nghị được giao đất nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất số CH 000943/HT do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang cấp ngày 28/6/2013 cho hộ bà Phạm Thị Chung, đối với thửa đất số 170, tờ bản đồ số 37.

Căn cứ kết quả chồng ghép, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã làm việc, thông báo cho bà Phạm Thị Chung biết kết quả. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Chung chưa nhất trí.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của bà Phạm Thị Chung; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 7/2021.