Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình bà Lại Thị Lan, tổ 6, phường Hưng Thành (Công trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng khuôn viên, tường rào Trường THCS Hưng Thành từ năm 2005).

TRẢ LỜI:

Gia đình bà Lại Thị Lan đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quyết định giao đất cho hộ ông Bùi Thanh Minh và bà Bùi Thanh Bình (con bà Lại Thị Lan) theo quy định.