Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí bổ sung cơ sở vật chất của Trường Tiểu Học Ỷ La, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, hiện nay bàn ghế học sinh và cửa sổ của nhà trường đã hư hỏng nhiều không thể sửa chữa.

TRẢ LỜI:

Về kiến nghị hỗ trợ kinh phí bổ sung bàn, ghế cho Trường Tiểu học Ỷ La: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã bố trí kinh phí mua sắm. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang thực hiện mua sắm tập trung để cung cấp cho các trường theo quy định.

Về kiến nghị sửa chữa cửa sổ của nhà trường: Hiện nay nhà trường mới đang tiến hành việc rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học Ỷ La sửa chữa các cửa sổ đã bị hư hỏng nhằm đảm bảo điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh.