Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị cho trường Tiểu học và THCS Thái Long (trang cấp 60 bộ bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi, xây dựng bếp ăn bán trú cho trường Tiểu học; trang cấp 10 bộ máy tính, 01 bộ âm ly loa đài cho trường THCS; đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn).

TRẢ LỜI:

Đối với đề nghị của cử tri về việc xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường Tiểu học Thái Long, trang cấp máy tính, âm ly loa đài và đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn cho Trường Trung học cơ sở Thái Long, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đang xây dựng kế hoạch lớp học thông minh, phòng học trực tuyến và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường theo lộ trình. Đối với đề nghị mua sắm bàn, ghế học sinh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã bố trí kinh phí mua sắm. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang thực hiện mua sắm tập trung để cung cấp cho các trường theo quy định.