Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tổ chức tuyển dụng kịp thời biên chế giáo viên còn thiếu cho các trường để đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường.

TRẢ LỜI:

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục theo quy định.