Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khảo sát, đánh giá chất lượng mô hình trường học mới VNEN tại trường Tiểu học Ỷ La do hiệu quả không như mong muốn, phụ huynh vẫn phải mua hai bộ sách VNEN và sách đại trà.

TRẢ LỜI:

Tỉnh Tuyên Quang thực hiện thí điểm chương trình trường học mới (viết tắt VNEN) tại 14 trường tiểu học. Đây là chương trình giáo dục được thiết kế theo tinh thần đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông.

Đối với Trường Tiểu học Ỷ La khi thực hiện chương trình: Tỷ lệ học sinh hoàn thành các môn học ở mức độ đạt, khá, tốt chiếm 99,4% trở lên; có nhiều học sinh đạt giải giao lưu Olympic tiểu học cấp thành phố và cấp tỉnh; chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực. Căn cứ vào thực tế nêu trên, trước khi kết thúc thực hiện thí điểm chương trình, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh Trường Tiểu học Ỷ La và thống nhất tiếp tục thực hiện chương trình VNEN từ lớp 2 đến lớp 5.

Hiện nay, học sinh lớp 1 sử dụng sách của chương trình giáo dục phổ thông mới; học sinh lớp 2,3,4,5 của Trường Tiểu học Ỷ La thực hiện chương trình VNEN chỉ sử dụng 01 bộ sách giáo khoa để học tập như đối với các trường tiểu học khác, trong đó: 07 môn học (Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên Xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức) sử dụng sách giáo khoa theo chương trình VNEN, 03 môn học (Mỹ Thuật, Âm nhạc, Thể dục) sử dụng sách giáo khoa Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành. Học sinh không phải mua 02 bộ sách như kiến nghị của cử tri.